Wijzigen / Annuleren van de order

 

WIJZIGEN VAN DE ORDER

Mocht u de order willen wijzigen binnen 24 uur na bestelling dan wordt gekeken of dit kan gebeuren zonder consequenties voor Tegelking.nl.

 

ANNULEREN VAN DE ORDER

Indien u de order binnen 24 uur na bestelling wilt annuleren dan wordt gekeken of dit kan gebeuren zonder financiële consequenties voor Tegelking.nl.
Is dit het geval dan komt de order gewoon te vervallen en wordt uw aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetaald.

 

Hiervoor stuurt u een email naar info@Tegelking.nl met vermelding van uw opdrachtbevestigingsnummer.