Privacy Policy

Privacy Policy, of de Wet bescherming persoonsgegevens.


Tegelking.nl conformeert zich aan de regels zoals omschreven zijn in de wet van persoonsgegevens.


Hierin staat:

Het is noodzakelijk de richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 november 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281) te implementeren.

Gelet op artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet.


Wat houdt dit nu in?

Dit houdt in dat Tegelking.nl de verkregen informatie van de gebruikers van de site vertrouwelijk behandeld.
Tevens zullen we er alles aan doen om de veiligheid en betrouwbaarheid van de verzamelde data te waarborgen.

Tegelking.nl zal uw persoonsgegevens niet aan andere partijen verkopen.

Tegelking.nl stelt uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking om de bestelling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Mochten wij echter de gegevens voor andere zaken nodig hebben dan doen we dit niet zonder uw toestemming.

Tegelking.nl gebruikt uw gegevens voor de volgende diensten:


 • Als u een bestelling plaatst dan hebben wij uw gegevens nodig om de bestelling te kunnen uitvoeren. Dat zijn uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens. Uw transactiegegevens (betaling gegevens van iDEAL) worden versleuteld over internet verstuurd en zijn niet herkenbaar voor ons.

   

 • Om het winkelen bij Tegelking.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens m.b.t. uw bestelling, en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website aanpassen naar de wens van de klant.

   

 • We gebruiken uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen, tips en nieuwtjes op gebied van tegels. Mocht u dit niet op prijs stellen dan kunt u zich laten uitschrijven d.m.v. het versturen van een e-mail aan ons.

   

 • Indien u het wenst kunt u een account aanmaken zodat bij bestellingen in de toekomst uw gegevens direct zichtbaar worden op het bestelformulier. Uw gegevens, naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens worden bewaard op een beveiligde server. Deze zijn voor u toegankelijk via een door u opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord.

   

 • Als u tevreden bent met de dienstverlening en besluit om een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen welke persoonlijke gegevens u hier aan toevoegt. Wij delen graag uw mening met onze klanten, maar wij behouden het recht om inzendingen al of niet te publiceren.

   

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde personen worden geacht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Tegelking.nl gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. En we kunnen hiermee informatie verzamelen om onze diensten te verbeteren. Indien u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen in een webshop geen cookies ontvangt.

Mocht de uitleg nog vragen oproepen m.b.t. tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens of u wilt wijzigingen doorgeven, dan kunt u altijd contact opnemen met tegelking.nl.  Onze klantenservice helpt u dan graag verder.