Retourneren


Uw opdracht kan binnen 14 dagen na ontvangst op basis van de algemene voorwaarden worden geannuleerd .
Deze bedenktermijn gaat in na de dag van ontvangst door de consument.
Na annulering heeft u 14 dagen de tijd om uw opdracht in overleg retour te sturen.
De artikelen kunnen na overleg in een van de door Nederland verspreid liggende magazijnen worden retour gebracht.
Voorwaarden hiervoor zijn dat het artikel in originele verpakking, onbeschadigd wordt aangeleverd.
Tegelking.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product,
onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument ons de herroeping meldt.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor de opdrachtgever,
Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen (retourkosten vooraf in overleg), mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
Tegelking.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Uitsluiting van het retourneren van goederen (herroepingsrecht) is slechts mogelijk voor producten:
- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

 

- Omdat de leverancier van de tegel het bakproces niet 100% onder controle heeft, ontstaan er afwijkingen in tint en caliber bij het
  eindresultaat van verschillen in bakprocessen.
  Elk bakproces krijgt daarom zijn eigen tintcode en calibercode waardoor tegels persoonlijk van aard zijn en niet retour genomen worden.

 

- Restanten van opdrachten, niet voorraad artikelen en maatwerk dat speciaal voor u wordt gemaakt en bij de fabrikant is besteld
  kunnen niet worden geretourneerd.

 

Retour opdrachten kunt u via het formulier voor herroeping met vermelding van uw opdrachtnummer aanmelden.
Na bevestiging van Tegelking.nl kunt u de artikelen retourneren.

 

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht, maak dan gebruik van het formulier voor herroeping.