Retourneren van goederen

Uw opdracht kunt u binnen 14 dagen na ontvangst op basis van de algemene voorwaarden annuleren. Deze bedenktermijn gaat in de dag na ontvangst door de consument. Na annulering heeft u nogmaals 14 dagen om uw opdracht in overleg retour te sturen. Uiteraard moeten de artikelen in originele verpakking, onbeschadigd worden aangeleverd.

Tegelking vergoedt de betaling van de consument, voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument ons de herroeping meldt.

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor de opdrachtgever.
Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen (retourkosten vooraf in overleg), mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Tegelking gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Uitsluiting van het retourneren van goederen (herroepingsrecht) is slechts mogelijk voor producten:

  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Omdat de leverancier van de tegel het bakproces niet 100% onder controle heeft, ontstaan er afwijkingen in tint en caliber bij het eindresultaat van verschillen in bakprocessen. Elk bakproces krijgt daarom zijn eigen tint en calibercode waardoor tegels persoonlijk van aard zijn en niet met elkaar gemengd kunnen worden. Hierdoor zijn tegels uitgesloten van het herroepingsrecht.

Niet voorraad artikelen en maatwerk dat speciaal voor u wordt gemaakt en bij de fabrikant is besteld kan niet geretourneerd worden.

Alle overige voorraad artikelen kunt u via het formulier voor herroeping met vermelding van uw opdrachtnummer aanmelden.
Na bevestiging van Tegelking kunt u de artikelen retourneren naar het door ons opgegeven magazijn.

* Artikelen dienen in de originele, dichte en onbeschadigde verpakking aangeleverd te worden.

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan verwijzen wij u naar het formulier voor herroeping.