Breuk bij levering

Mocht u constateren tijdens de levering dat er tegels breuk vertonen dan dient u dit op de goederenafgiftebon door de chauffeur te laten aantekenen. Constateert u na levering breuk, dan dient u dit binnen 1 week na bezorging bekend te maken via het contactformulier.

Tegels hebben een kleurnummer en kaliberformaat. Dit staat op de zijkant van de verpakking gedrukt. Bij melding van breuk dient u dit in het contactformulier te vermelden. Tegelking.nl zal trachten volgens deze specificaties zo spoedig mogelijk na te bestellen.

Note: minder dan 3% breuk bij levering wordt nog acceptabel gevonden en wordt niet vergoed.