Disclaimer

Levering van goederen
U controleert vooraf de geleverde goederen op gebreken en of deze overeenkomstig zijn met uw opdracht c.q. offerte.

Tegels dienen in dezelfde tint en caliber formaat geleverd te worden (dit staat op de zijkant van de verpakking).

Keuring geschiedt voor verwerking, aanspraak na verwerking is niet mogelijk.

Afbeeldingen op de website zijn ter illustratie en kunnen in kleur en structuur afwijken van de werkelijkheid.

Retourneren van goederen
Uitsluiting van het retourneren van goederen (herroepingsrecht) is slechts mogelijk voor producten:

  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Omdat de leverancier van de tegel het bakproces niet 100% onder controle heeft, ontstaan er afwijkingen in tint en caliber bij het eindresultaat van verschillen in bakprocessen. Elk bakproces krijgt daarom zijn eigen tint en calibercode waardoor tegels persoonlijk van aard zijn en niet met elkaar  gemengd kunnen worden. Hierdoor zijn tegels uitgesloten van het herroepingsrecht.

Niet voorraad artikelen en maatwerk dat speciaal voor u wordt gemaakt en bij de fabrikant is besteld kan niet geretourneerd worden.

Foutieve weergave op deze website
Tegelking doet zijn uiterste best om artikelen/producten juist weer te geven. Getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid, hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Nabestellingen kunnen in kleur en kaliber formaat afwijken. Dit is geen reden tot afkeur. Mocht er onverhoopt een foutieve prijs worden vermeld dan betekent dit niet dat Tegelking het artikel/product voor de foutieve prijs moet leveren. Bij constatering hiervan neemt Tegelking zo snel als mogelijk contact met u op. Mocht u daarna van de opdracht willen af zien, dan hebben wij daar alle begrip voor.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Tegelking zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Tegelking niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Tegelking kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Intellectuele eigendomsrechten
Tegelking, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo´s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tegelking over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tegelking.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Tegelking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die gemaakt worden voor het inhuren van derden zoals tegelzetters, aannemers e.d. die om welke reden dan ook niet verder kunnen met hun werkzaamheden. Tegelking zal nooit de kosten vergoeden die ontstaan zijn door een product die gebreken blijkt te hebben of voor het niet op tijd uitleveren van producten.

Tegelking aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Tegelking geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (2) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Tegelking wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (4) het verlies van gegevens, (5) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (6) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Tegelking.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Tegelking behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Copyright 2023 Tegelking.nl.

Colofon
Het grafisch ontwerp, de technische realisatie en de hosting van deze website wordt verzorgd door Kwaaijongens.